Some Image

PETER HAMMAR

Projektledning


I grunden är jag systemutvecklare med lång erfarenhet i framför allt Microsofts
utvecklingsmiljöer som tagit steget över till projektledning. Det är även
projektledarens roll jag finner mest intressant. Att tillsammans med kund ta fram
behov, realisera system som tillgodoser kundens behov, få utvecklingsteamet att
jobba effektivt och sedan se kunden använda systemen är oerhört stimulerande och
roligt. Som projektledare har jag jobbat med projekt som omfattat allt från inledande
förstudier, kravhantering och utveckling till testning, driftsättning och förvaltning.

Om det behövs en strukturerad person med bred kompetens som kan ta ett
helhetsansvar i ett IT-projekt är jag rätt person!
Peter Hammar
Kungsgatan 37A
753 21 UPPSALA

0705-46 02 58

hammar @ maerdoey.com